Προγράμματα & Δράσεις

Στόχος μας είναι η προώθηση και διάδοση των αξιών του φιλοζωισμού και του εθελοντισμού μέσω της ανάπτυξης και διοργάνωσης :

Α) κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με τα μικρά ζώα, όπως η διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, επιστημονικών συναντήσεων, σεμιναρίων, κ.λ.π.

Β) προγραμμάτων εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης των αδέσποτων ζώων

Γ) προγραμμάτων φιλοζωικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ομάδων πολιτών, μαθητών, μελών συλλόγων, σωματείων και φορέων

Δ) προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών σε υποχρεώσεις και δικαιώματα που διέπονται από την φιλοζωική νομοθεσία καθώς και διευκόλυνσης των πολιτών στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην συνύπαρξη τους, με τα αδέσποτα και μη ζώα.

Σημαντική κίνηση όλων μας πρέπει να είναι η ενθάρρυνση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας των μικρών ζώων, καθώς και η δράση εναντίον της κακοποίησης των ζώων (αδέσποτων και δεσποζώμενων) και υπέρ της προάσπισης των δικαιωμάτων και συνθηκών ευζωίας τους.

Γίνε μέλος στον Συλλογό μας
Γίνε εθελοντής και βοήθησε
Υιοθέτησε ένα μικρό ζώο
Γίνε υπεύθυνος ιδιοκτήτης
Κάντε μία δωρεά

Προτεραιότητά μας είναι η δημιουργία ενδιαιτήματος των μικρών ζώων, όπως χώροι εντός του αστικού ιστού, φυσικό περιβάλλον-πάρκα, παραποτάμιοι χώροι, παραλία και Θαλάσσιος χώρος.

Οι παραπάνω σκοποί επιδιώκονται σε συνεργασία με άλλα φιλοζωικά σωματεία σε εντός και εκτός των ορίων του δήμου στον οποίο δραστηριοποιείται το Φιλοζωικό Σωματείο «ΔΙΑΣΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΥΔΡΑΣ», ενώ επιδιώκεται η σύσφιξη των σχέσεων με όλους τους φιλοζωικούς συλλόγους της Ελλάδας, του εξωτερικού, καθώς και η φιλοξενία μελών ημεδαπών και αλλοδαπών φιλοζωικών συλλόγων φίλων.

Στόχος μας η προώθηση και η διάδοση των αξιών του φιλοζωισμού και του εθελοντισμού

Ανάπτυξη προγραμμάτων φιλοζωικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ομάδων πολιτών και φορέων

Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς μας, για τις ευγενείς προσφορές τους