Οι χορηγοί μας

Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς μας, για τις ευγενείς προσφορές τους

Στόχος μας η προώθηση και η διάδοση των αξιών του φιλοζωισμού και του εθελοντισμού

Ανάπτυξη προγραμμάτων φιλοζωικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ομάδων πολιτών και φορέων