Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς

Στην Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και χαρούμενοι για τις επερχόμενες αλλαγές. Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, τα έργα και οι δράσεις μας σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, θα αλλάξουν τη νοοτροπία και την αντιμετώπιση των πολιτών προς τα ζώα.

Η αλλαγή ξεκινά μέσα από την παιδεία και το πρώτο βήμα έγινε με την καθιέρωση της Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας Φιλοζωίας.

Εδώ και ένα χρόνο εργαζόμαστε εντατικά με στόχο να ενταχθούν μια σειρά φιλοζωικών προγραμμάτων και δράσεων με σκοπό την προαγωγή της φιλοζωίας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, στο πρόγραμμα σπουδών των ανωτέρω πρόκειται να ενταχθεί αυτοτελής ενότητα αφιερωμένη στα ζώα συντροφιάς, για την προώθηση και ανάπτυξη της φιλοζωίας, την ευαισθητοποίηση απέναντι στα ζώα γενικά και την προαγωγή της υπεύθυνης ιδιοκτησίας ζώου συντροφιάς. Η συγκεκριμένη ενότητα θα αναπτύσσεται σε όλο το εύρος των μαθημάτων των ωρολογίων προγραμμάτων. Παράλληλα, κάθε σχολική τάξη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας θα πραγματοποιεί ετησίως μια τουλάχιστον φιλοζωική εκπαιδευτική δράση και για κάθε μαθητή πρόκειται να δημιουργηθεί ειδικός φάκελος συμμετοχής (portofolio) σε φιλοζωικές εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα.

Βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και εξετάζουμε την εισαγωγή επαγγελματικών ειδικοτήτων σχετικά με τα ζώα στις δημόσιες ή ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) καθώς και την εισαγωγή προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων σχετικών με τις προαναφερόμενες επαγγελματικές ειδικότητες από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙΜ).

Επιδιώκουμε την προσθήκη ξεχωριστής υποενότητας για τα ζώα συντροφιάς, στην δεύτερη ορισμένη θεματική ενότητα «Φροντίζω το Περιβάλλον», στο αποθετήριο των εργαστηρίων δεξιοτήτων ενώ έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τα εργαστήρια δεξιοτήτων, οι δράσεις του οποίου προτείνονται ήδη και για την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας.

Όλα τα παραπάνω καθώς και επιπλέον έργα που επεξεργάζεται η Ειδική Γραμματεία με το συναρμόδιο Υπουργείο, θα αποτελέσουν τα στοιχεία της αλλαγής που επιθυμούμε, εμφυσώντας στους πολίτες του αύριο το σεβασμό προς όλες τις μορφές ζωής.